Design Emma Sjödin

Tray Table Black Rose - undercarriage ash


The decorative tray table Black Rose has a drawing made by Emma Sjödin and is made of a tray in laminated wood and a undercarriage in white waxed ash produced by Victor Standgren only for Emma's trays. The tray table is very useful and can be placed in many rooms, match it together with other charming Black Rose products for a complete look!

Det dekorativa brickbordet Svart Ros har en teckning av Emma Sjödin och består av en bricka i laminerat trä och underrede i vitvaxad ask producerad av Victor Strandgren endast för Emmas brickor. Bordet kan användas på många olika sätt och är mycket smidigt att flytta runt och fällas isär. Matcha det gärna med andra fina Svart Ros-produkter för en komplett look!

Facts

Material Tray: Laminated Birch.

Size: 38x38 cm.

Care instructions
The tray is heat resistant. Whipe with a damp cloth.

Other
The table is foldable.1500 SEK